Ideen er en innovativ virksomhed der udvikler ideer fra koncept stade til færdig for-
retningsmodel. Nogle ideer udmøntes i etableringen af en virksomhed og andre
ender i et færdig produkt – klar til markedet. Ideen har et stort netværk af designere,
iværksættere, opfindere og innovations miljøer, der i nogle tilfælde er ”ide-skaber”
og i andre tilfælde fungerer som ”løsnings-kilde”. Denne mangesidet udnyttelse af
netværket, giver Ideen en meget fleksibel og effektiv håndtering af nye ideer.
Østergårdsvej 276 A · 8355 Solbjerg · Denmark · Tel: +45 70 20 19 31 · Fax: +45 86 92 92 05 · pe@ideen.dk